فصلنامه
جداسازی و کشت اولیه سلول‏های ستیغ عصبی از لوله عصبی جنین جوجه

مریم متین؛ محمدقاسم گل‏محمدی؛ محسن سقا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 275-282

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.275

چکیده
  هدف:  هدف از این مطالعه ارائه یک روش ساده و کارآمد جهت جداسازی و تعیین خصوصیت سلول‏های ستیغ عصبی از بافت لوله عصبی می‏باشد.مواد و روش‏ها: تخم مرغ‏های نطفه‏دار حدود 35 ساعت در دمای 38 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 55 تا 60 درصد در داخل انکوباتور قرار داده شدند تا جنین‏ها به‏مراحل 10-12 طبق جدول تکاملی هامبورگر-هامیلتون رسیدند. ...  بیشتر

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصدک بر روی روند تکثیر سلول‏های بنیادی عصبی

علیرضا عبدانی پور؛ سیده مهسا خاتمی؛ محسن سقا؛ فرشید سلیمی ننه کران؛ داوود نقی زاده؛ رضا بنابی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 385-391

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.385

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصدک (Cirsium vulgare) بر روی تکثیر و رشد سلول‏های بنیادی عصبی موش صحرایی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) می‏باشد.مواد و روش‏ها: سلول‏های بنیادی عصبی از هیپوکمپ مغز نوزاد موش صحرایی استخراج شد. به‏منظور تعیین بهترین غلظت، سلول‏ها به‏مدت 48 ساعت با غلظت‏های 200، 400، 600، 800 و 1000 میکروگرم ...  بیشتر

تمایز اسکلروتومی سلول‮های سومایتی هم‏کشتی داده شده با نوتوکورد جنین جوجه

رزگار رهبری؛ محمد ماذنی؛ محمدقاسم گل محمدی؛ محسن سقا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 71-77

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.71

چکیده
  هدف: سومایتها تودههای اپیتلیالی از سلولهای مزودرمی هستند که به اسکلروتوم و درمومیوتوم تمایز مییابند و نوتوکورد یا مزودرم محوری در تمایز سلولهای سومایتی به اسکلروتوم نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی نقش نوتوکورد در تمایز اسکلروتومی سومایتها در محیط آزمایشگاهی بود.  مواد و روش‏ها : در این مطالعه تجربی، پس از جدا سازی سومایت‏ها ...  بیشتر