فصلنامه
کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 399-405

https://doi.org/10.52547/JCT.7.4.399

چکیده
  هدف: در قرن حاضر، تولید داروهای نوترکیب افزایش یافته است. از جمله این داروها، هورمون رشد می‏باشد که به‏علت مشکلاتی که در پروسه­ی بیان نوع سیتوپلاسمی و پری پلاسمی این پروتئین وجود دارد، یافتن راه حلی که بتواند بیان را بهینه نماید ضروری به‏نظر می‏رسد. لذا در این تحقیق با استفاده نمودن از trx-tag بیان هورمون رشد را به‏صورت محلول ...  بیشتر

کلون سازی و بیان ژن میدکاین نوترکیب انسانی در اشریشیاکولای سویه‌ی اوریگامی

سعادت الله غفاری؛ علی اصغر دلدار؛ علی بهرامی؛ عمران اسماعیل زاده؛ بهارک مهیاد؛ فاطمه روح الله

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 143-151

https://doi.org/10.52547/JCT.6.2.143

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش کلون سازی و بیان ژن کد کننده‏ی میدکاین انسانی در اشریشیاکولای بوده که پس از انجام مراحل لازم در مقیاس آزمایشگاهی محقق گردید.مواد و روش‏ها: روش‌ها شامل کشت سلول، استخراج RNA، ساخت cDNA، تکنیک‌های کلون‌سازی، القای بیان با IPTG (ایزوپروپیل‌تیوگالاکتوزیداز)، ارزیابی بیان به‏وسیله‌ی ژل پلی‌اکریل‌آمید و تایید توسط ...  بیشتر