دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1399 
4. بررسی سلامت کروماتین اسپرم در مدل رت واریکوسلی

صفحه 127-138

عرفانه شایگان‏ نیا؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ فتاح ستوده نژاد نعمت الهی؛ کاظم پریور


5. مروری بر تاثیر تحریک الکتریکی بر سرنوشت سلول‏های بنیادی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی و درمان سرطان

صفحه 139-153

احمدرضا فرمانی؛ مائده محمد‏صالحی؛ فروغ مهدوی نژاد؛ مهسا کوهستانی؛ صادق محمدی؛ جعفر آی


6. اثر جنستئین بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی جدا شده از بافت چربی اسب ترکمن به سلول‏های استخوانی

صفحه 154-166

فرنوش آزادی؛ مهدی خدایی‏ مطلق؛ عبدالله محمدی سنگ‌چشمه؛ احسان سیدجعفری