دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 133-0 
1. اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت منی و نسبت جنسیت اسپرم گاو هلشتاین با تکنیک Real-time qPCR

صفحه 133-142

سپیده رستمی؛ محمدتقی بیگی‏ نصیری؛ محمد نظری؛ صالح طباطبایی وکیلی


2. بررسی میزان بیان miR-33 a، miR-429 و miR-200 c درسرطان سلول‌های غیر‏‏کوچک ریه

صفحه 143-151

غزاله گلشن ‏راد؛ شهره زارع کاریزی؛ مرتضی کریمی ‏پور


3. تولید آزمایشگاهی فرم فعال ایمونوتوکسین هدف‌گذاری شده برعلیه گیرنده فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت

صفحه 152-160

مریم قدرتی سیاهمزگی؛ محمد علی نصیری خلیلی؛ مهدی زین الدینی؛ سیروس خدادادی؛ نسرین زرکار؛ نسرین فرامرزی