نویسنده = جنوبی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار تشریحی اندام‏های رویشی و نمو اندام‏های زایشی گیاه انبه (Mangifera indica L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 417-427

پریسا جنوبی؛ احمد مجد؛ صدیقه مهرابیان؛ فیصل رشیدی