نویسنده = کاکا، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
2. تاخیر رشد و تکامل عدسی چشم ناشی از عصاره آبی میوه سنجد ((Elaeagnus angustifolia در جنین موش نژاد Balb/C

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-142

جمشید آروم؛ مهناز آذرنیا؛ غلامرضا کاکا؛ سید همایون صدرایی؛ محمد کمالی نژاد