نویسنده = اسماعیل زاده، عمران
تعداد مقالات: 3
1. بیان فاکتور رونویسی دوپامینرژیکی Nurr1 در سلول‏های انسانی به‏وسیله لنتی ویروس‏های نوترکیب

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

موسی گردانه؛ عباس رحیمی شم آبادی؛ عمران اسماعیل زاده


2. بیان القایی ژن گزارشگرGFP در رده سلولی LMH با استفاده از ناقلین لنتی ویروسی القا پذیر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 241-248

عباس رحیمی شم آبادی؛ موسی گردانه؛ عمران اسماعیل زاده


3. کلون سازی و بیان ژن میدکاین نوترکیب انسانی در اشریشیاکولای سویه‌ی اوریگامی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 143-151

سعادت الله غفاری؛ علی اصغر دلدار؛ علی بهرامی؛ عمران اسماعیل زاده؛ بهارک مهیاد؛ فاطمه روح الله