نویسنده = آبنوسی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل کالوس گیاه پریوش

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-21

محمدرضا امیرجانی؛ محمدحسین آبنوسی؛ مجید مهدیه؛ سارا قره‌شیخ‌لو