نویسنده = راعی، منا
تعداد مقالات: 1
1. الیسیتورهای غیرزیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 333-342

منا راعی؛ محمود اثنی‌عشری؛ مهدیه خدایاری