نویسنده = نسیمی، پروا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر جانبی بوسولفان در بافت بیضه و اسپرم اپی‏دیدیمی موش بالغ بدنبال تیمار با دوز درمانگاهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 533-542

پروا نسیمی؛ اکبر وحدتی؛ محمد رضا تابنده؛ سعید خاتم ساز