نویسنده = زندی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای تولید بذر مصنوعی گونه‏هایی از سرخ ولیک (زالزالک) از راه کشت مریستم و رویان‏های پیکری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-129

احمد مجد؛ نرگس زندی؛ صدیقه اربابیان؛ فریبا شریف نیا