نویسنده = گردانه، موسی
تعداد مقالات: 1
1. بیان القایی ژن گزارشگرGFP در رده سلولی LMH با استفاده از ناقلین لنتی ویروسی القا پذیر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 241-248

عباس رحیمی شم آبادی؛ موسی گردانه؛ عمران اسماعیل زاده