نویسنده = مقدم متین، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب‏های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‏های دو هسته ای

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 249-256

یلدا صمصامی؛ فرهنگ حداد؛ مریم مقدم متین؛ شکوه الزمان سلیمانی فرد؛ حسین عباسپور