نویسنده = هدایتی، سید علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پیامدهای اثرات بافتی و فراساختاری مواجهه با نانو ذرات اکسید مس در اندام‌های آبشش و مانتل در دوکفه‌ای آب شیرین Anodonta cygnea

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 201-208

امیر قادرمرزی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ فاتح معزی؛ سید عباس حسینی؛ سید حامد موسوی ثابت