نویسنده = مهرابیان، صدیقه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار تشریحی اندام‏های رویشی و نمو اندام‏های زایشی گیاه انبه (Mangifera indica L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 417-427

پریسا جنوبی؛ احمد مجد؛ صدیقه مهرابیان؛ فیصل رشیدی


2. بررسی تکوین اندام‌های زایشی در گیاه دارویی تشنه داری Scrophularia striata Boiss.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 233-243

احمد مجد؛ علی‏رضا رنگین؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ معصومه میرزایی