نویسنده = عامری، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. اثر نانوذرات اکسید روی بر هیستولوژی غده جنسی موش نر و تاثیر آن بر فاکتورهای جنسی سرم خون

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-194

رحمت اله فتاحیان دهکردی؛ سعید حیدرنژاد؛ عاطفه عامری