نویسنده = موحدی، بنت الهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عنصر بور بر سلول‏های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 351-360

محمد حسین آبنوسی؛ بنت الهدی موحدی