نویسنده = غفوری، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش چپرونی پروتئین Hsp70 از ماهی Rutilus frisii kutum در غیرفعال سازی حرارتی لوسیفراز در شرایط in vivo

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 176-186

زهره جهانگیری زاده؛ حسین غفوری؛ رضاحسن ساجدی