نویسنده = سلم آبادی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. اثر عصاره هیدروالکلی هسته انگور (Vitis vinifera) بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در رت ماده نژاد ویستار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-164

هما محسنی کوچصفهانی؛ کاظم پریور؛ زهره سلم آبادی