نویسنده = عقیلی، زهرا سادات
تعداد مقالات: 1
1. افزایش تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در سلول‌های CHO از طریق کنترل شرایط کشت سلولی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-106

زهرا سادات عقیلی؛ سید حمید زرکش اصفهانی