نویسنده = شریفی سیرچی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. توالی‌یابی ژن همساخت LEAFY در روپاس (Solanum villosum Mill.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-58

محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ حسینعلی ساسان