نویسنده = مهدوی شهری، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-107

مریم موسوی نژادمقدم؛ مرتضی بهنام رسولی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ ناصر مهدوی شهری