نویسنده = احسانپور، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اشعه گاما بر تغییرات الگوی پروتئینی و تنوعات سوماکلونال در گیاه درمنه کوهی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-49

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی