نویسنده = امینی، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات پروتئین و سیستم آنتی‌اکسیدانتی خیار‌ رقم اصفهانی در پاسخ به تنش خشکی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 375-385

فریبا امینی؛ مهری عسکری؛ مهناز حقیر