نویسنده = احمدی، حاتم
تعداد مقالات: 1
1. اثرات حفاظتی کوئرستین علیه استرس اکسیداتیو و آسیب میوکارد القا شده با مالاتیون در موش‏های صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-71

رقیه یوسفی؛ حمیرا حاتمی نعمتی؛ فاطمه شهبازی؛ علیرضا علی همتی؛ حاتم احمدی