نویسنده = پروانه تفرشی، آزیتاپروانه تفرشی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت نانوذرات آلبومین بارگذاری ‌شده با مهارکننده GSK3β و بررسی اثر آن بر زیستایی سل‌لاین سرطان سینه MCF-7

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 292-309

معصومه محمدیان نامقی؛ آزیتاپروانه تفرشی پروانه تفرشی؛ شاه صنم عباسی