نویسنده = محمدیان، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر Substance P هموسیستئینه و طبیعی بر رشد سلول‌های PC12 در حضور سیستئین

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 250-260

سمیرا داودمنش؛ محمد جعفر محمدیان