نویسنده = خردمند، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 در نتیجه‌ی تیمار با انسولین

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 353-359

پریسا خردمند؛ صادق ولیان بروجنی؛ سعید اسماعیلی ماهانی