نویسنده = اسدبگی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر حمایتی عصاره‌ی اتانولی چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر روی تخریب بیضه‌ای القا شده با اتانول در رت نژاد ویستار

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 310-320

سیامک یاری؛ رویا کرمیان؛ امیرحسین اسدبگی؛ مصطفی اسدبگی؛ مجید رجبی