نویسنده = حسینی پژوه، خسرو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رشد سلول های کندروسیت گاو بر روی داربست نانوالیاف الکتروریسی شده فیبروئین ابریشم/ کیتوزان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-149

آزاده جعفرزاده؛ خسرو حسینی پژوه؛ مهران کیانی راد