نویسنده = صاحبی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی، کشت و تعیین هویت سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی با استفاده از روش اکسپلنت_آنزیمی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 303-313

محمد حسین محمدی مهدی آبادی حسنی؛ محمد نبیونی؛ کاظم پریور؛ سیامک یاری؛ علیرضا صاحبی