نویسنده = ماندگاری، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مانکوزب بر یکپارچگی سد خونی- بیضوی و بیان ژن‫های مرتبط ‬

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-65

محدثه محمدی ساردو؛ سید نورالدین نعمت الهی ماهانی؛ محمد نبیونی؛ علی ماندگاری؛ طوبی اسلامی نژاد؛ باقر امیرحیدری