نویسنده = سالک، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ضدسرطان عصاره الکلی به‏لیمو Lippia citriodora: مهار متاستاز سلول‏های سرطان تخمدان A2780 از طریق بازیابی بیان E-کادهرین‬‬‬‬‬

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 24-33

الهه امینی؛ محمد نبیونی؛ جواد بهارآرا؛ سید بهرام بهزاد؛ دانیال سیفی؛ فرزانه سالک