نویسنده = مسائلی، الهه
تعداد مقالات: 1
1. داربست کامپوزیتی پلی کاپرولاکتون/نانوگرافن به‫منظور تمایز عصبی سلول‌های بنیادی پالپ دندان‬‬‬‬‬

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 238-249

زهرا خبره کاشانی؛ مهدی ابراهیمیان حسین‌آبادی؛ الهه مسائلی؛ محمدحسین نصراصفهانی