نویسنده = باقری، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. انتقال ژن به ذرت ( Zea mays L. ) با استفاده از آگروباکتریوم و مریستم رأسی ساقه

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 66-75

خدیجه باقری؛ رؤیا تقی بیگلو؛ بهرام ملکی زنجانی


2. بیان آنزیم فعال بتا-گلوکورونیداز در بذر گیاه توتون

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 231-241

خدیجه باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ مهسا مکانیک