نویسنده = مؤمنی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سیلیمارین بر تمامیتDNA و هسته اسپرم قوچ تیمار شده با سدیم آرسنیت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 429-436

فرزانه اسکندری؛ حمیدرضا مؤمنی