نویسنده = مرتضوی اصل، سیده سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر عصاره آبی الکلی چای سبز بر بیان آکواپورین4 در کورتکس مغز: روشی بالقوه جهت کاهش علائم ادم مغزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 309-316

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ سیده سمیرا مرتضوی اصل؛ زهرا نظری؛ فاطمه امیری