نویسنده = روحانی نژاد، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 399-405

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی