نویسنده = میرزایی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تکوین اندام‌های زایشی در گیاه دارویی تشنه داری Scrophularia striata Boiss.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 233-243

احمد مجد؛ علی‏رضا رنگین؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ معصومه میرزایی