نویسنده = عسکری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نانواکسید روی بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژی گیاه پریوش (Catharantus roseus)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-183

محمدرضا امیرجانی؛ مهری عسکری؛ فاطمه عسکری