نویسنده = جلیل، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بیان ژن‌ سیناپتوفیزین در سلول‌های عصبی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی تحت تأثیر عصاره مغز نوزاد رت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 343-353

حمیدرضا جلیل؛ فائزه عزیزی؛ سیدجمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی


2. تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی در سیستم کشت سه‌بعدی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 301-311

فائزه عزیزی؛ حمیدرضا جلیل؛ سیدجمال مشتاقیان؛ علی دوست‌محمدی؛ فریبا اسماعیلی