نویسنده = محبوبی صوفیانی، نصراله
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های خونشناسی عروس‌ماهی اصفهانی Petroleuciscus esfahani در ایستگاه‌های مختلف رودخانه زاینده‌رود

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 123-131

سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ ندا گیلان‌نژاد؛ نصراله محبوبی صوفیانی