نویسنده = فتاحی مقدم، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ارتباط بین مارکرهای مولکولی و صفات مهم میوه در فندق با استفاده از آنالیز رگرسیونی چندمتغیره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 289-299

محمد محمدزاده؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ عبداله خدیوی‌خوب