نویسنده = رزم‌آرا، پرستو
تعداد مقالات: 1
1. اثر نانوذرات‌نقره بر برخی پارامتر‌های خون‌شناسی گربه ماهی رنگین کمان (Pangasius hypophthalmus)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 263-272

پرستو رزم‌آرا؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان