نویسنده = نجاتی جورامی، اردشیر
تعداد مقالات: 1
1. اثرات مدت تنش‌ القایی اکسیداتیو ملایم پیش از انجماد بر کیفیت اسپرم گاو بعد از فرآیند انجماد-ذوب

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 401-408

محسن شرفی؛ مهدی ژندی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ ملک شاکری؛ الهه نجاتی‌ امیری؛ اردشیر نجاتی جورامی