نویسنده = رضایی نودهی، آیت اله
تعداد مقالات: 2
1. اثر نیتریک اکساید بر میزان رشد و برخی شاخص‏های فیزیولوژیک گیاهچه‏های بادرنجبویه کشت شده در شرایط In vitro

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-203

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ آیت اله رضایی نودهی؛ شهلا نجفی


2. افزایش تولید تری گونلین تحت تاثیر سالیسیلیک اسید در کشت سلولی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 165-172

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ آیت اله رضایی نودهی