نویسنده = مهدی زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قابلیت بقای سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست‏های طبیعی به‏عنوان محیط رشد مناسب

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-29

مهدیه قیاثی؛ رضا طباطبائی قمی؛ ناصر کلهر؛ محمد مهدی زاده؛ محسن شیخ حسن