نویسنده = قهرمانی نژاد، فرخ
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی کمی و فعالیت ضدتکثیری برخی از آنتوسیانین‌های عصاره پوست لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgaris) تحت تیمار میدان الکترومغناطیسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 365-374

سیمین تاجیک اسمعیلی؛ احمد مجد؛ سعید آیریان؛ محمد نبیونی؛ فرخ قهرمانی نژاد