نویسنده = شیبانی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. اثر استیل سالیسیلیک اسید روی نورونهای ناحیه CA1 هیپوکامپ و یادگیری فضایی به دنبال انسداد موقت شریان مغزی میانی در موشهای صحرایی نر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 139-147

عباس شاهدی؛ سید حسن افتخار واقفی؛ وحید شیبانی؛ رضا ملک پور افشار