نویسنده = پیکان حیرتی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. اثر نانوذرات‌نقره بر برخی پارامتر‌های خون‌شناسی گربه ماهی رنگین کمان (Pangasius hypophthalmus)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 263-272

پرستو رزم‌آرا؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان


2. ویژگی‌های خونشناسی عروس‌ماهی اصفهانی Petroleuciscus esfahani در ایستگاه‌های مختلف رودخانه زاینده‌رود

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 123-131

سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ ندا گیلان‌نژاد؛ نصراله محبوبی صوفیانی